سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فروش فیروزه

 

* استقبال از طریق‌های جایگزین انفجار

مدیریت ادله کمپانی تعاونی معدن فیروزه نیشابور خاطرنشان کرد: ما از کسانی که یک شیوه علمی مطلوب قابل انجام به مکان انفجار ارائه دهند استقبال می کنیم و در همین راستا از مجموع کالج‌های سطح مملکت که حرفه استخراج معدن دارا‌هستند و در این باره فعالیت کرده‌اند و از سازمان‌های مربوطه و از محققان درخواست کردیم و در جراید اطلاعیه دادیم که چنانچه کسی نحوه قابل قبولی برای جایگزینی طریق انفجاری دارااست ارائه دهد.

فضلیانی خاطر نشان کرد: در سال 1396، این موسسه با همیاری دانش گاه نیشابور مبادرت به برگزاری همایش \"فیروزه، صنعت و فرهنگ وتمدن\" کرد و در آن همایش اعلام کردیم که محققان، شیوه‌های جایگزین طریق انفجاری را با سه شرط که اولاً بهتر از طریق فعلی باشد ثانیاً از سرویس ها بعد از فروش برخوردار باشد و ثالثاً قابلیت و امکان خریداری باشد ارائه دهند.

ایشان در رابطه حضور متخصصان در‌این معدن اعلام کرد: از لحاظ رسمی معدن فیروزه نیشابور دارنده یک مسئول فنی میباشد و تخصص خویش اینجانب نیز اکتشاف معدن میباشد علاوه بر این از تیم‌های مهندسی بیرون از معدن برای پیشبرد بهتر عمل سود می گیریم و در حوالی معدن نیز مهندسان نسبت به انجام عمل‌های علمی اهتمام دارا‌هستند.

فضلیانی اضافه کرد: کمپانی تعاونی معدن فیروزه نیشابور از وظایف رسمی خویش بالاتر رفته و به طور بدون شوخی موضوعات علمی را دنبال نموده است و به لحاظ می رسد عمل علمی درین معدن از معدل معدن کاری علمی در سرزمین بیشتر باشد.

* فروش فیروزه

رئیس استدلال کمپانی تعاونی معدن فیروزه نیشابور ذکر کرد: هر چه قدر که سنگ فیروزه از معدن بیرون گردد گشوده مشتری خویش را دارااست با این درحال حاضر فروش سنگ‌های استخراجی از معدن انگشتر فیروزه در مزایده همگانی انجام می گیرد.

فضلیانی خاطر نشان نمود: هر چندین وقت یک توشه که استخراج سنگ‌های فیروزه به حد کفایت رسید و وضعیت بازار متعادل بود در محوطه رو به روی معدن، فیروزه‌ها به طور بسته در معرض بازدید مردم قرار می گیرد و در مزایده به بالاترین بها پیشنهادی به فروش میرسد.

ایشان اضافه کرد: هر بسته 100 کیلو وزن داراست و فیروزه آن جایگاه بندی شده‌است و بها پیشنهادی در مزایده برای هر بسته از 150 میلیون ریال استارت میشود و تا حداکثر 750 میلیون ریال میرسد.

ایشان اظهار داشت: از‌آنجا که خروج سنگ ناپخته از مرز و بوم ممنوع میباشد قابلیت و امکان فروش سنگ‌های فیروزه به مشتری فرنگی نیست با این حالا بارها مشتری‌هایی از مرزوبوم چین چند رتبه سفارش داده اند که تمام محصول ها معدن فیروزه را به طور یک جا خریداری نمایند.

رئیس دلیل کمپانی تعاونی معدن فیروزه نیشابور اذعان کرد: صنعت فیروزه یکی‌از کهن ترین و معتبرترین و نادر نقص ترین صنعت های جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود و در هرجا از جهان، کشور‌ایران را به اسم فیروزه و آن هم فیروزه نیشابور می شناسند.

فضلیانی خاطر نشان کرد: 20 هزار نفر در شهرهای مشهد، نیشابور و فیروزه در صنعت فیروزه تراشی و ساخت‌و‌ساز زیورآلات عمل دارا هستند.

ایشان اعلام‌کرد: با اینکه هنگامی فیروزه از معدن بیرون می‌گردد کمپانی تعاونی دیگر مسئولتی در ازای آن ندارد ولی خرید فیروزه به طور ریالی به وسیله گردشگران و صادرات چمدانی آن اصلی ترین جراحت را به‌این صنعت زده میباشد.